జాతక నిర్మాణము


పేరు

English Typing
లింగము పురుషుడు                  స్త్రీ
పుట్టిన తేది
పుట్టిన సమయం
పుట్టిన ఊరు
CAPTCHA code Re-generate
 
ఫలిత భాగము


ఫలిత భాగములో గ్రహ భిందువులు, దశావస్థలు, సమయ ఫలాలు, గ్రహ విచారణ, భావ విచారణ, ఏలినాటి, అర్దాష్టమ, అష్టమ శని సంచార కాలములు, కాల సర్ప దోషము, విద్యా, వివాహ, ధన, గృహ, భూ, వాహన, విదేశీ అంశములపైన విచారణ, యోగ పరిశీలన, వంశోత్తరి దశ భుక్తి ఫలముల వివరములు కలవు.
మీకు ప్రింట్ ద్వరా మీకు వచ్చే జాతక నమూన. Sample Jatakam.pdfమీకు చెల్లింపులు(payments) మరియు ఏవైనా వెబ్ సైట్(website) సంబంధించి సమస్యలు ఉంటే, మీ సమస్యను ఈ మొబైల్ నంబర్కు వాట్సాప్ (Whatsapp) లో పంపించండి : +91 9010042299
సాధ్యమైనంత త్వరలో మీ సమస్యను పరిష్కస్తాము.